POLISI PRIVASI

Tarikh berkuat kuasa: 27 November 2018

Woo Hing Brothers Watch Merchant (PG) Sdn Bhd (“kami” atau “milik kami”) mengendalikan laman web https://woohingwatches.com (selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan”).

Halaman ini memaklumkan anda mengenai polisi kami berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami serta pilihan yang anda miliki berkaitan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut polisi ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Polisi Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Polisi Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami, yang boleh diakses dari https://woohingwatches.com.

BAHAGIAN ROLEX

Semasa berlayar di bahagian Rolex laman web kami, beberapa kuki dikawal oleh ROLEX SA yang mengguna pakai Polisi Kuki seperti berikut.

PENGUMPULAN MAKLUMAT DAN PENGGUNAAN

Kami mengumpulkan beberapa jenis maklumat yang berbeza untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

JENIS DATA YANG DIKUMPUL

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda untuk menyediakan kami dengan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”). Maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti termasuk tetapi tidak terhad kepada:

• Alamat e-mel
• • Nama pertama dan nama terakhir
• Nombor telefon
•Alamat, Negeri, Wilayah, Kod ZIP/Pos, Bandar
• Kuki dan Data Penggunaan

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat mengenai bagaimana Perkhidmatan diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik, dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke pelayar anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan yang juga digunakan termasuk balai, tag, dan skrip untuk mengumpul dan menjejaki maklumat serta untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh memberi arahan kepada pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk memberi petunjuk apabila kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh-contoh Kuki yang kami gunakan:

• Kuki Sesi Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
• Kuki Pilihan Kami menggunakan Kuki Pilihan untuk mengingati pilihan dan pelbagai tetapan anda.
• Kuki Keselamatan Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

PENGGUNAAN DATA

Woo Hing Brothers Watch Merchant (PG) Sdn Bhd menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan:

• Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan
• Untuk memberi notis kepada anda mengenai perubahan-perubahan kepada Perkhidmatan kami
• Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri-ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
• Untuk menyediakan penjagaan pelanggan dan sokongan
• Untuk menyediakan analisis atau maklumat yang berharga agar kami dapat meningkatkan Perkhidmatan
• Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
• Untuk mengesan, mencegah, dan menangani isu-isu teknikal

PINDAHAN DATA

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, mungkin dipindahkan ke — dan disimpan di — komputer yang terletak di luar negeri, negeri, wilayah, atau bidang kuasa kerajaan lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada undang-undang di bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Polisi Privasi ini yang diikuti dengan penghantaran maklumat tersebut mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

Woo Hing Brothers Watch Merchant (PG) Sdn Bhd akan mengambil semua langkah yang wajar diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan mengikut Polisi Privasi ini, dan tidak ada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada sebuah organisasi atau sebuah negara kecuali terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

PENDEDAHAN DATA

Woo Hing Brothers Watch Merchant (PG) Sdn Bhd mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan kepercayaan yang baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

• Mematuhi kewajipan undang-undang
• Melindungi dan mempertahankan hak atau milik Woo Hing Brothers Watch Merchant (PG) Sdn Bhd
• Menghalang atau menyiasat kesalahan yang mungkin berlaku berhubung dengan Perkhidmatan
• Melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
• Melindungi daripada tanggungjawab undang-undang

KESELAMATAN DATA

Keselamatan data anda adalah penting bagi kami, tetapi ingatlah bahawa tiada cara penghantaran melalui Internet, atau cara penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

PENYEDIA PERKHIDMATAN

Kami mungkin menggunakan syarikat-syarikat dan individu-individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Pembekal Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau untuk membantu kami menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini hanya mempunyai akses kepada Data Peribadi anda untuk menjalankan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Analitik

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Google Analytics

Google Analytics adalah perkhidmatan analitik web yang ditawarkan oleh Google yang menjejaki dan melaporkan trafik laman web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google lain. Google mungkin menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengkategorikan dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri.

Anda boleh memilih keluar daripada membuat aktiviti anda di Perkhidmatan tersedia kepada Google Analytics dengan memasang tambahan pelayar penolakan Google Analytics. Tambahan ini menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics tentang aktiviti lawatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati laman web Polisi Privasi & Terma Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dioperasikan oleh kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menasihatkan anda untuk menyemak Polisi Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak menganggap sebarang tanggungjawab terhadap kandungan, polisi privasi, atau amalan sebarang laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-Kanak

Perkhidmatan kami tidak memerlukan sesiapa di bawah umur 18 tahun (“Kanak-kanak”).

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti dari sesiapa di bawah umur 18 tahun. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa Anak-anak anda telah memberi kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami sedar bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi dari kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan Terhadap Polisi Privasi Ini

Kami mungkin mengemaskini Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda mengenai sebarang perubahan dengan memaparkan Polisi Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis yang ketara di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa dan mengemaskini “tarikh berkuat kuasa” di atas Polisi Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Polisi Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Polisi Privasi ini berkuat kuasa apabila mereka dipaparkan di halaman ini.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Privasi ini, sila hubungi kami:

• Dengan melawat halaman ini di laman web kami: https://woohingwatches.com/contact-us/